O autorima

Tekst osobne web stranice profesora Ive Jajića "ivo.jajic.com" pripremila i napisala je prof. dr. sc. Zrinka Jajić, prim.dr.med, kćerka profesora koja je od njega učila struku te živjela i radila reumatologiju s njim dugi niz godina. Unuk Ivan Jajić, MSc i doktorand Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pridonio je tehničkom  podrškom  i potporom u izradi ovog projekta koji je objavljen u lipnju 2020. godine.

Životopis prof.dr.sc. Zrinka Jajić

Jajić, Zrinka, hrvatska liječnica reumatologinja (Zagreb, 13.siječnja 1962) na zagrebačkom Medicinskom  fakultetu diplomirala (1985) i stekla doktorat znanosti iz reumatologije (1991). Tijekom studija medicine dva puta je dobitnica Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizirala fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 1992, a status uže specijalnosti iz reumatologije stječe 2003.

 

Redovita profesorica Medicinskog fakulteta u Zagrebu (od 2007) na kojem Fakultetu je voditeljica poslijediplomskog specijalističkog studija Fizikalna medicina i rehabilitacija (od 1998).

 

Imenovana voditeljicom Odjela za reumatske bolesti Klinike za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Medicinskog fakulteta u Zagrebu  KB „Sestre milosrdnice“ Referalnog centra za upalne reumatske bolesti Ministarstva zdravstva RH (1998),  a na kojoj Klinici djeluje od 1986.

 

Stručno i znanstveno usavršavanje  provodila u Department of Rheumatology, Guy's Hospital, London (1988);  u Reumatološkoj klinici, Ljubljana (1989) i u Department of Rheumatology, University Hospital, Birmingham (1990).

 

Bavi se etiologijom, dijagnostikom i liječenjem reumatskih bolesti, posebice spondiloartritisa. Aktivna znanstvenica i suradnica respektabilnog broja međunarodnih projekata (12), znanstvenih projekata Ministarstva znanosti RH (6) i Hrvatske zaklade za znanost (7) te stručnih (4) projekata.

 

Objavila kao koautor 16 knjiga iz područja reumatologije i fizikalne medicine, od kojih neke prvijenci u hrvatskoj stručnoj literaturi, namijenjene dodiplomskoj nastavi i poslijediplomskim studijima zagrebačkog Medicinskog fakulteta te trajnoj edukaciju liječnika specijalista/subspecijalista. Koautorica monografije o razvoju grane medicine reumatologije objavljene na engleskom jeziku  (2008). U izdanju Hrvatske lige protiv reumatizma koautorica je priručnika namijenjenih edukaciji bolesnika. Objavila je 300 znanstvenih i stručnih publikacija. Popis objavljenih djela dostupan je u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI).

 

Pozvani predavač i podnositelj uvodnih predavanja na međunarodnim i  domaćim stručnim skupovima i znanstvenim institucijama (od 1988). Dugogodišnji predavač tečajeva trajne edukacije liječnika specijalista/ subspecijalista u organizaciji Medicinskog fakulteta u Zagrebu i  Hrvatskog reumatološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora (od 1995).

 

Voditeljica Prvog hrvatskog dana posvećenog križobolji u okviru projekta Svjetske zdravstvene organizacije  „Desetljeće bolesti zglobova i kostiju“ (2004)posvećenog početku primjene anti-TNF terapije u liječenju spondiloartritisa u Hrvatskoj.

 

Glavni  je mentor  (od 2000) i  član/predsjednik ispitnog povjerenstva (1998) Ministarstva zdravstva RH liječnicima na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije te subspecijalizacije iz  reumatologije.

 

Istaknutim kontinuiranim aktivnim sudjelovanjem u edukaciji liječnika, znanstvenom i stručnom doprinosu  utjecala je na razvoj reumatologije u Hrvatskoj.